Meny
Meny

Bli familjehem med oss!

Ängelholm Department Ansök senast: 2019-04-14

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT ARBETA MED BARN OCH UNGDOMAR I DITT HEM - DÅ HAR DU KOMMIT HELT RÄTT: PersonalExpressen rekryterar nu nya familjehem i samarbete med Friab Individ & Familj. Det första du behöver göra är att fylla i ansökningsformuläret för att få möjligheten att ta emot ett uppdrag. Om vi tror att du eller din familj kan passa som familjehem skickar vi vidare din ansökan till Friab som sedan handlägger själva djuputredningen. Vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer - nuvarande familjehem med pågående placeringar, ensamstående med eller utan egna biologiska barn, homo- eller heterosexuella par med eller utan egna biologiska barn osv. Barn kan födas i och leva med alla typer av familjer – om de får det de behöver.

SAMARBETET MELLAN FRIAB OCH ER SOM FAMILJEHEM: Då det ofta kan vara svåra uppdrag och komplicerade relationer kring ett placerat barn är det självklart viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan FRIABs personal och er som familjehem. Förtroende bygger på god kommunikation och ett gott samspel. Vi försöker alltid leva upp till vår del av samarbetsavtalet med familjehemmen- det kan t.ex. handla om att vara tillgängliga, att hålla uppgjorda överenskommelser, att kunna bistå med kompetenta råd, att bistå med handledning och utbildning eller att alltid lämna korrekt information i våra ärenden - vi mörkar eller förskönar aldrig sanningen! I gengäld förväntar vi oss att också få korrekt information i utredningsprocessen, vi vill gärna veta vilka uppdrag ni ev. haft tidigare, hur de fungerat – även det som har varit mindre lyckat. Vi vill också att våra familjer är tillgängliga för kontakt per telefon och e-post - med det menar vi att man ringer tillbaka, att man läser e-post och besvarar förfrågningar eller annat. I grunden behöver vi känna ett förtroende i alla lägen - att vi kan lita på att våra familjer är seriösa och engagerade människor som vill väl - precis som vi! Samarbetet under utredningsprocessen är en viktig del i att bygga förtroende och kommunikation. Det händer att vi har synpunkter eller reflektioner kring utredningsmaterialet och det viktigaste då är att vi kan ha en öppen och ärlig dialog med er.

VÄRDEGRUND: Det är viktigt för oss att ni delar vår värdegrund och kan följa våra etiska grundregler. Det innebär bla att insatserna som ges ska utgå från demokratiska och humanistiska värderingar. Därför är det inte acceptabelt att som familjehem utgå från värdegrunder som baseras på främlingsfientlighet, odemokratisk människosyn eller nedvärderande av människor med social problematik eller funktionsnedsättningar.

PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: Ofta behöver ett placerat barn en förälder hemma på heltid, åtminstone första tiden. Vissa uppdrag behöver två vuxna hemma på heltid, det kan t.ex. gälla barn med funktionsnedsättningar. De flesta av våra familjehem har en vuxen hemma på heltid, vissa turas om. Det är viktigt att förstå att det är tidskrävande att vara familjehem, många möten ska genomföras, läkarbesök, umgänge med biologiska föräldrar, konsulentbesök från FRIAB, handledning etc. Som kompensation för detta får ni som familjehem givetvis en ersättning - som kallas för avrvode. Hos oss får ni en konkurrenskraftig ersättning som går att leva på. Utöver arvodet får ni som familjehem utbetalt ett omkostnadsbidrag som är menat att täcka det placerade barnets omkostnader i övrigt. Det brukar även gå bra att utöver arvodesarbetat som familjehem kombinera uppdraget med egen verksamhet som utgår från hemmet, djurhållning eller deltidsarbete. Det är också viktigt att du/ni har en bostad som är lämpad för den typ av uppdrag ni tänker er att ta emot. För barn ska miljön vara trygg, säker och hälsosam i övrigt. Det betyder att hemmet ska vara i normalgott skick, dvs städat och hygieniskt. Barn och ungdomar ska i de flesta fall ha tillgång till eget rum, ibland kan syskon dela rum. Rummet ska vara väl underhållet och utrustat med inventarier i normalgott skick. För vuxna och föräldrar med barn som placeras i familjehem ska det ofta finnas möjlighet att laga egen mat, tvätta etc. Om du/ni har husdjur är detta ofta något positivt, men det är viktigt att hemmet ändå är rent och fritt från lukt eller andra olägenheter. För övrigt ska placerade ha tillgång till normal standard vilket idag inbegriper tillgång till tv, dator, internetuppkoppling etc. Det ska ockå gå att ta sig till hemmet från närmaste tätort, om det inte finns allmänna kommunikationer måste det finnas möjlighet att få bilskjuts. Om du/ni bor på landet måste minst en i familjen ha körkort och bil. För varje uppdrag kan det även finnas särskilda praktiska förutsättningar som behöver uppfyllas.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN TILL OSS REDAN IDAG: Välkommen att fylla i vårt onlinebaserade frågeformulär så återkommer vi inom kort med besked om vi tror att din ansökan har någon möjlighet att gå vidare i processen för en djuputredning. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med just dig och din familj - vår gemensamma resa börjar nu!